PERSBERICHT
Zwolle, 3 september 2018

Meer deelnemers innovatie-regeling leefomgeving door aanpassing geurnorm
Per 20 juli verlaagde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geurrendementen van enkele typen luchtwassers. Hierdoor kunnen minder locaties deelnemen aan de 2e fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), waardoor de verdere verduurzaming en met name de noodzakelijke innovatie in een brongerichte aanpak onvoldoende gestimuleerd kunnen worden.

Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, verantwoordelijk voor uitvoering van de ROK, heeft daarom de geurnormen aangepast. De norm voor de voorgrondgeurbelasting genoemd in artikel 2.1c van de regeling is nu vastgesteld op:

 1. <2,0 OUe/m³ op een Geurgevoelig object binnen de Bebouwde kom; ( ongewijzigd)
 2. <8,0 OUe/m³ op een Geurgevoelig object buiten de Bebouwde kom ( was  <5,0 OU/ m³)

Openstelling vanaf 15 september
De regeling wordt vanaf 15 september opengesteld en is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. In de eerste fase van de regeling heeft het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht bij locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief.
In de tweede fase van de ROK wordt gestart met de heruitgifte van deze ingekochte varkensrechten. Deze worden met een korting van € 45,40 op de inkoopprijs, die het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in fase 1 betaalde, aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. 

Stimuleren brongerichte aanpak emissies en duurzaamheid
Om in aanmerking te komen voor de varkensrechten van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij moet een varkensbedrijf minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én
 • Investeren in brongerichte emissiereductiemaatregelen (o.a. mestkoeling, dagontmesting, scheiding mest/urine, geen diepe mestkelder).  Deze investeringen krijgen voorrang bij de toewijzing van varkensrechten.OF
 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én voldoen aan MDV 2018
Coalitie Vitale Varkenshouderij
De ROK is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) en wordt uitgewerkt door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat onder leiding staat van Paul Jansen.
In de Coalitie werken de POV, Rabobank en het Ministerie van LNV nauw samen.
 

PERSBERICHT

Zwolle, 2 juli 2018

Start fase 2 Regeling Omgevingskwaliteit

 

Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurzaamheid


De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) wordt vanaf 15 september opengesteld. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. Varkenshouders die aantoonbaar stappen zetten, kunnen varkensrechten tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij voert deze regeling uit in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil via de Regeling Omgevingskwaliteit de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én toekomstbestendige varkensbedrijven ruimte bieden zich te ontwikkelen. In de eerste fase van de regeling is aan 27 varkensbedrijven op locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief, de mogelijkheid geboden op een financieel verantwoorde wijze de activiteiten op die locatie te beëindigen. Bij deze 27 bedrijven heeft het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV) in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht.

In de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit wordt gestart met de heruitgifte van deze ingekochte varkensrechten. Deze worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. 

Stimuleren brongerichte aanpak emissies en duurzaamheid
Om in aanmerking te komen voor de varkensrechten van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij moet een varkensbedrijf minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én
 • Investeren in brongerichte emissiereductiemaatregelen (o.a. mestkoeling, dagontmesting, scheiding mest/urine, geen diepe mestkelder).

OF

 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én:
 • Voldoen aan MDV 2018

Er worden maximaal 3000 varkensrechten toegewezen per locatie. Bedrijven die € 250.000 of meer in brongerichte maatregelen investeren, krijgen voorrang bij de toewijzing van de varkensrechten.
Er wordt een korting verleend van € 45,40 op de inkoopprijs die het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in fase 1 betaalde. Dit resulteert in een prijs (excl. BTW) van € 82,60 voor regio Zuid, € 45,10 voor regio Oost en € 44,75 voor regio Overig.
 

Coalitie Vitale Varkenshouderij
De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) en wordt uitgewerkt door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat onder leiding staat van Paul Jansen.

In de Coalitie werken de POV, Rabobank en het Ministerie van LNV nauw samen. De regeling betreft een pilot om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en toekomstbestendige bedrijven ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen.

De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de Coalitie Vitale Varkenshouderij om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.

 

Download hier de voorwaarden

 

PERSBERICHT

Zwolle, 2 juli 2018

Start fase 2 Regeling Omgevingskwaliteit

 

Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurzaamheid


De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) wordt vanaf 15 september opengesteld. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. Varkenshouders die aantoonbaar stappen zetten, kunnen varkensrechten tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij voert deze regeling uit in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil via de Regeling Omgevingskwaliteit de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én toekomstbestendige varkensbedrijven ruimte bieden zich te ontwikkelen. In de eerste fase van de regeling is aan 27 varkensbedrijven op locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief, de mogelijkheid geboden op een financieel verantwoorde wijze de activiteiten op die locatie te beëindigen. Bij deze 27 bedrijven heeft het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV) in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht.

In de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit wordt gestart met de heruitgifte van deze ingekochte varkensrechten. Deze worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. 

Stimuleren brongerichte aanpak emissies en duurzaamheid
Om in aanmerking te komen voor de varkensrechten van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij moet een varkensbedrijf minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én
 • Investeren in brongerichte emissiereductiemaatregelen (o.a. mestkoeling, dagontmesting, scheiding mest/urine, geen diepe mestkelder).

OF

 • Op een goede locatie zijn gelegen (geen geuroverlast) én:
 • Voldoen aan MDV 2018

Er worden maximaal 3000 varkensrechten toegewezen per locatie. Bedrijven die € 250.000 of meer in brongerichte maatregelen investeren, krijgen voorrang bij de toewijzing van de varkensrechten.
Er wordt een korting verleend van € 45,40 op de inkoopprijs die het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in fase 1 betaalde. Dit resulteert in een prijs (excl. BTW) van € 82,60 voor regio Zuid, € 45,10 voor regio Oost en € 44,75 voor regio Overig.
 

Coalitie Vitale Varkenshouderij
De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) en wordt uitgewerkt door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat onder leiding staat van Paul Jansen.

In de Coalitie werken de POV, Rabobank en het Ministerie van LNV nauw samen. De regeling betreft een pilot om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en toekomstbestendige bedrijven ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen.

De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de Coalitie Vitale Varkenshouderij om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.

 

Download hier de voorwaarden