Over ons

Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland B.V. (OBV)

Het OBV geeft uitvoering aan één van de drie actielijnen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij: vitalisering en ruimtelijke kwaliteit. Het bedrijf werkt aan verbetering van de vitaliteit van de varkenshouderij, maar ook van het landelijk gebied en het draagvlak voor de varkenshouderij in het landelijk gebied.
Het OBV is opgericht door de Stichting Vitalisering Varkenshouderij, enig aandeelhouder van OBV. Het bestuur van deze Stichting  bestaat uit één afgevaardigde namens Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en één namens Rabobank en staat onder voorzitterschap van Uri Rosenthal. Paul Jansen is directeur van het OBV.