Regeling Omgevingskwaliteit

 

Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurzaamheid

 

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) wordt vanaf 15 september opengesteld. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. Varkenshouders die aantoonbaar stappen zetten, kunnen varkensrechten tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij voert deze regeling uit in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil via de Regeling Omgevingskwaliteit de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én toekomstbestendige varkensbedrijven ruimte bieden zich te ontwikkelen. In de eerste fase van de regeling is aan 27 varkensbedrijven op locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief, de mogelijkheid geboden op een financieel verantwoorde wijze de activiteiten op die locatie te beëindigen. Bij deze 27 bedrijven heeft het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV) in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht.

In de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit wordt gestart met de heruitgifte van deze ingekochte varkensrechten. Deze worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. 

 

Meer informatie

Voorwaarden en aanmelden.

Download hier de voorwaarde Regeling Omgevingskwaliteit Fase 2

Meer informatie over de Regeling, het aanmelden en de uitvoering vindt u in het vraag-en antwoordformulier. 
Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.​

 

 

Stimuleren investeringen in leefomgeving en duurzaamheid

 

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) wordt vanaf 15 september opengesteld. De regeling is bedoeld voor varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. Varkenshouders die aantoonbaar stappen zetten, kunnen varkensrechten tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij voert deze regeling uit in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil via de Regeling Omgevingskwaliteit de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én toekomstbestendige varkensbedrijven ruimte bieden zich te ontwikkelen. In de eerste fase van de regeling is aan 27 varkensbedrijven op locaties met onvoldoende ontwikkelingsperspectief, de mogelijkheid geboden op een financieel verantwoorde wijze de activiteiten op die locatie te beëindigen. Bij deze 27 bedrijven heeft het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV) in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht.

In de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit wordt gestart met de heruitgifte van deze ingekochte varkensrechten. Deze worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. 

 

Meer informatie

Voorwaarden en aanmelden.

Download hier de voorwaarde Regeling Omgevingskwaliteit Fase 2

Meer informatie over de Regeling, het aanmelden en de uitvoering vindt u in het vraag-en antwoordformulier. 
Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.​

 

 

 

Prijs varkensrechten vastgesteld in december; regeling wordt met week verlengd

 

ROK-regeling op twee punten aangepast

Varkenshouders die (willen) deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) krijgen voor de varkensrechten die zij verkopen, een prijs die wordt gebaseerd op de marktinformatie in december 2017. Tot nu toe werd de vergoeding gebaseerd op de prijs van varkensrechten in augustus 2017.

Om varkenshouders in de gelegenheid te stellen in te spelen op deze aanpassing, wordt de ROK-regeling één week langer opengesteld: tot en met 7 november 2017. 
Het aanpassen van de vergoeding in de ROK-regeling heeft te maken met de gestegen prijzen van de varkensrechten. Deze prijzen zitten sinds enkele weken in de lift, nadat bekend is geworden dat het ministerie van Economische Zaken de POR-regeling per 1 januari 2018 afschaft. ‘Het bepalen van de prijs voor de varkensrechten in december doet meer recht aan het uitgangspunt van een marktconforme vergoeding’, licht directeur Paul Jansen van het OBV het besluit om de ROK-regeling aan te passen toe. 

Regeling 
Varkenshouders die deelnemen aan de ROK-regeling krijgen een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met hun varkensbedrijf op een locatie die weinig toekomstperspectief heeft. Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen. 
Het OBV koopt de varkensrechten van de stoppende bedrijven op en verkoopt deze in de tweede fase van deze pilot tegen nader vast te stellen voorwaarden, aan varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie. 

Stalderen 
Overigens hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant recent besloten de provinciale stalderingsregeling zodanig aan te passen dat deelnemers aan de ROK óók deel kunnen nemen aan de stalderingsregeling. 

Aanmelden
Aanmelden voor de ROK-regeling kan tot en met 7 november. Het totale budget voor de regeling bedraagt 8 miljoen euro met een maximale vergoeding van 500.000 euro per locatie.

Meer informatie

Voorwaarden en aanmelden.

Download hier de voorwaarden voor de Regeling Omgevingskwaliteit Fase 1

Meer informatie over de Regeling, het aanmelden en de uitvoering vindt u in het vraag-en antwoordformulier. 
Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.​

 

 

Coalitie Vitalisering Varkenshouderij wil via Regeling Omgevingskwaliteit ruimtelijke kwaliteit verbeteren en toekomstbestendige bedrijven ruimte bieden

Nieuwe financiële regeling voor varkenslocaties met weinig ontwikkelingsperspectief

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen vanaf 1 september 2017 deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. Tegelijk maakt deze regeling ruimte voor duurzame varkensbedrijven die op een geschikte locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen.

Varkenshouders die niet meedoen aan de Stoppersregeling 2020, kunnen zich vanaf 1 september via deze website aanmelden voor deze regeling.

De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (Coalitie ViVa) en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat onder leiding staat van Paul Jansen. In de Coalitie ViVa werken de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het Ministerie van Economische Zaken nauw samen. De regeling betreft een pilot om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en toekomstbestendige bedrijven ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen. Een geslaagde pilot kan als opmaat dienen naar een omvangrijker instrument.  

De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de Coalitie om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.

Fase 1: Ondersteuning stoppende varkenshouders

De eerste fase van de regeling, die geopend is vanaf september, biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020. Op basis van de gemetenimpact op nabije burgerwoningen selecteert Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij de locaties. De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding die in twee delen is gesplitst: een marktconform bedrag voor de varkensrechten in de desbetreffende regio van het bedrijf en een vergoeding per aanwezig varken voor het beëindigen van de varkenshouderij op de locatie.

Fase 2: Ontwikkeling toekomstbestendige bedrijven

In de tweede fase verkoopt het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij vanaf 2018 de opgekochte varkensrechten, tegen nader vast te stellen voorwaarden, aan uitbreidende varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie. Op deze manier beoogt de Coalitie de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en bedrijven met toekomst in de varkenshouderij de kans geven te ontwikkelen en te innoveren. 
Download hier de voorwaarde Regeling Omgevingskwaliteit Fase 2

Aanmelden voor de regeling

De aanmeldtermijn voor de regeling van het beëindigen van een locatie geldt van 1 september tot en met 31 oktober 2017. De aanvragen rangschikt Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij per regio (conform de Regeling Meststoffenwet). Eind dit jaar krijgen de aangemelde bedrijven uitsluitsel. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties hun intensieve veehouderij beëindigen en vervalt hun vergunning. Het totale budget voor de regeling bedraagt 8 miljoen euro met een maximale vergoeding van 500.000 euro per locatie. 

Meer informatie

Voorwaarden en aanmelden.

Download hier de voorwaarden voor de Regeling Omgevingskwaliteit Fase 1

Meer informatie over de Regeling, het aanmelden en de uitvoering vindt u in het vraag-en antwoordformulier. 
Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.​
 

Meer informatie

Heeft u vragen over de Regeling Omgevingskwaliteit? Ga naar het vraag- en antwoordformulier. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op via info@ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl.